Raport.

CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SA (11/2018) Prognoza wyniku netto Spółki na rok 2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Centrum Finansowego S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 11 maja 2018 roku Zarząd Spółki przygotował i przyjął prognozę zysku netto Spółki na rok 2018.
Prognoza przewiduje osiągnięcie na koniec roku 2018 zysku netto na poziomie ok. 2,72 mln zł (Prognoza).
Przyjęta prognoza została sporządzona w oparciu o zakładane przez Spółkę wyniki z działalności operacyjnej przy uwzględnieniu głównych kierunków działań strategicznych na lata 2018 - 2020, o których mowa w raporcie bieżącym ESPI 9/2018.
Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że Prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta.
Prognoza podlega aktualizacji w okresach kwartalnych. W oparciu m.in. o analizę uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów, Zarząd Spółki będzie na bieżąco monitorował poziom realizacji przedstawionej Prognozy, natomiast w przypadku ewentualnych istotnych odchyleń od wskazanej powyżej wartości, Zarząd Spółki dokona korekty tej prognozy, co zostanie ogłoszone w formie raportu bieżącego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Finansowe Banku BPS SA
ISIN:PLCFBPS00019
NIP:527-257-92-35
EKD: 66.19 pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
Telefon:+48 22 5395573
www:www.cfbps.pl

Komentarze o spółce CENTRUM FINANSOWE ...
2020-05-29 20-05-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649