Raport.

CELON PHARMA SA (6/2018) Zakończenie II części badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym na Esketaminie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. dotyczącego otrzymania pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego nad lekiem opartym na Esketaminie oraz raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. dotyczącego zakończenia podania leku pierwszej grupie uczestników badania klinicznego I fazy, Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 marca 2018 roku Spółka otrzymała informacje o zakończeniu II części badania klinicznego I fazy leku opartego na Esketaminie.
Polegała ona na podaniu zdrowym ochotnikom, różnych dawek leku w sekwencjach inhalacyjnych, ustalonych na podstawie analizy wyników bezpieczeństwa i parametrów farmakokinetycznych uzyskanych w zakończonej w styczniu br. I części badania klinicznego I fazy.
Powyższe potwierdza, że badanie kliniczne, na obecnym etapie, przebiega zgodnie z harmonogramem i założeniami w zakresie bezpieczeństwa uczestników.
Celem kolejnego, III etapu, badania klinicznego I fazy, który Spółka planuje rozpocząć w kwietniu br., będzie ocena bezpieczeństwa wielokrotnego podania leku opartego na Esketaminie, w określonych sekwencjach inhalacyjnych, ustalonych na podstawie wyników pochodzących z II części.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Celon Pharma SA
ISIN:PLCLNPH00015
NIP:1181642061
EKD: 21.20 produkcja leków
Adres: ul. Ogrodowa 2A 05-092 Łomianki
Telefon:+48 22 7515933
www:www.celonpharma.com
Kalendarium raportów
2020-05-08Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-06Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CELON PHARMA
2020-04-02 08-04-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649