Raport.

CELON PHARMA SA (32/2017) Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego inhibitora ścieżki ubikwityna-proteasom

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój przedkliniczny
i kliniczny inhibitora ścieżki ubikwityna-proteasom jako innowacyjnego leku stosowanego w terapii nowotworów" złożonego w ramach Programu sektorowego InnoNeuroPharm (konkurs 2/1.2/2017_POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR 2014-2020, Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, iż w dniu 10 listopada 2017 r. powziął wiedzę o podpisaniu przez NCBR umowy o dofinansowanie ww. projektu.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 37,5 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania to 25,6 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do 2020 r.
O zawarciu umów o dofinansowanie w zakresie pozostałych projektów, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 18/2017, Spółka poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Celon Pharma SA
ISIN:PLCLNPH00015
NIP:1181642061
EKD: 21.20 produkcja leków
Adres: ul. Ogrodowa 2A 05-092 Łomianki
Telefon:+48 22 7515933
www:www.celonpharma.com
Kalendarium raportów
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-08Raport za III kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce CELON PHARMA
2019-06-25 07-06-09
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649