Raport.

CCC SA (56/2019) Zawarcie aneksu do umowy przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 listopada 2019 roku, podmiot zależny od Emitenta, CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach otrzymał podpisany aneks z dnia 31 października 2019 roku do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 października 2014 roku ("Umowa") z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym RB nr 51/2014 z dnia 16 października 2014 roku.
Niniejszym aneksem wielocelowy limit kredytowy udzielony do łącznej kwoty 600.000.000 PLN do dnia
31.10.2019 roku ulega zmianie poprzez redukcję kwoty limitu i w okresie od dnia 01.11.2019 roku do dnia 30.11.2019 roku wyniesie 500.000.000 PLN, od dnia 01.12.2019 roku do dnia 20.12.2019 roku wyniesie 400.000.000 PLN, a od dnia 21.12.2019 roku do dnia 31.10.2021 roku wyniesie 300.000.000 PLN. Ponadto aneksem przedłużono limit do dnia 31 października 2020 roku, a okres ważności wnioskowanych Gwarancji/ Akredytyw nie może wykraczać poza 31 października 2021 roku.
Pozostałe warunki nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Aneks do Umowy jest zbieżny z komunikowaną już uprzednio polityką Spółki mającą na celu obniżenie udziału finansowania krótkoterminowego na rzecz istotnego zwiększenia finansowania długoterminowego.
Emitent jest w okresie finalizacji podpisania umów dot. finansowania długoterminowego, a o dalszych krokach będzie informował w stosownym trybie raportowania.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CCC SA
ISIN:PLCCC0000016
NIP:692-22-00-609
EKD: 51.42 handel hurtowy i detaliczny odzieżą i obuwiem
Adres: ul. Strefowa 6 59-101 Polkowice
Telefon:+48 76 8458400
www:www.ccc.eu
Kalendarium raportów
2020-08-25Raport półroczny
2020-10-27Raport za III kwartał
2020-09-09Raport półroczny
Komentarze o spółce CCC
2020-08-10 23-08-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649