Raport.

CCC SA (44/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki CCC S.A.

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent") informuje, że w dniu 10 września powziął informację o podjęciu w dniu 7 września 2018 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Zarząd Giełdy") uchwały Nr 919/2018 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki CCC S.A.
Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 210.000 obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki CCC S.A., o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł.
Podstawa prawna:
§ 17 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CCC SA
ISIN:PLCCC0000016
NIP:692-22-00-609
EKD: 51.42 handel hurtowy i detaliczny odzieżą i obuwiem
Adres: ul. Strefowa 6 59-101 Polkowice
Telefon:+48 76 8458400
www:www.ccc.eu
Kalendarium raportów
2019-08-23Raport półroczny
2019-10-30Raport za III kwartał
2019-08-23Raport półroczny
Komentarze o spółce CCC
2019-07-18 21-07-30
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649