Raport.

CCC SA (9/2018) Zawarcie warunkowej umowy zobowiązującej do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2018 roku, zawarł z Adler International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dąbrówkach, gm. Czarna, Łańcut (dalej: "Sprzedający") warunkową umowę zobowiązującą do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: "Umowa"). Na podstawie Umowy Emitent zobowiązał się do nabycia od Sprzedającego zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: "Adler ZCP") obejmującej prowadzenie salonów detalicznej sprzedaży obuwia oznaczonych logo "CCC", wchodzących w skład sieci sprzedaży zorganizowanej przez CCC, z wykorzystaniem organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie Sprzedającego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych z tą działalnością oraz części zobowiązań.
W ramach realizacji transakcji na podstawie Umowy, Emitent nabędzie od Sprzedającego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu Cywilnego, w skład którego wchodzi 41 agencyjnych sklepów działających w Polsce, w tym 4 sklepy będące jeszcze w fazie przygotowania. ZCP, według danych otrzymanych od Sprzedającego, za rok obrotowy 2017 osiągnęła zysk brutto w wysokości 18,5 milionów złotych. Uzgodniona cena sprzedaży ZCP wynosi 68.5 milionów złotych.
Zgodnie z umową, Sprzedający zamierza wykorzystać część środków otrzymanych w związku ze zbyciem ZCP na przyspieszenie ekspansji sklepów franczyzowych systemu sprzedaży CCC na Ukrainie i do 2021 roku otworzy 50 nowych sklepów CCC.
Umowa została zawarta, miedzy innymi, pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Emitenta części mienia Sprzedającego.
Transakcja ta stanowi kolejny etap realizacji strategii Grupy Kapitałowej CCC S.A. w zakresie porządkowania i rozwoju sieci sprzedaży.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CCC SA
ISIN:PLCCC0000016
NIP:692-22-00-609
EKD: 51.42 handel hurtowy i detaliczny odzieżą i obuwiem
Adres: ul. Strefowa 6 59-101 Polkowice
Telefon:+48 76 8458400
www:www.ccc.eu
gpwlink:ccc.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-23Raport półroczny
2019-10-30Raport za III kwartał
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-23Raport półroczny
Komentarze o spółce CCC
2019-04-20 14-04-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649