Raport.

CALESCO SA (14/2018) Treści uchwał podjętych na NWZA Calesco S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Calesco S.A. które odbyło się dnia 29 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32.
Jednocześnie informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia
- nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad
- zostały zgłoszone dwa sprzeciwy : do uchwały nr 2 w sprawie rezygnacji z powołania komisji skrutacyjnej
i uchwały nr 4 w sprawie przywrócenia akcjom serii B, C, i D formy dokumentu (zniesienie dematerializacji
akcji ).
- dodatkowo zostały zaprotokołowane pytania akcjonariusza i udzielone przez Zarząd odpowiedzi.
Pełna treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 56 ust .1 punkt 2 uoop.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Calesco SA
ISIN:PLCLESC00019
NIP:955-195-75-14
EKD: 43.22 wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: ul. Tczewska 32 70-850 Szczecin
Telefon:+48 91 4690875
www:www.calesco.pl
Komentarze o spółce CALESCO
2019-05-22 19-05-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649