Raport.

ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (12/2017) Wykup obligacji serii N

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent"), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24 października 2017 roku doszło do wykupu 1.000 obligacji na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej obligacji serii N w wysokości 1.000.000 zł, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 19 kwietnia 2016 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-03-25 20-03-42
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649