Raport.

BUMECH SA W RESTRUKTURYZACJI (44/2018) Odpowiedź na zapytania Akcjonariuszy

W związku z zapytaniami Akcjonariuszy kierowanymi do Bumech S.A. w restrukturyzacji (dalej: Emitent, Bumech), Zarząd Emitenta, udzielając odpowiedzi w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych w nawiązaniu do raportów 40/2018 z dnia 25.07.2018 roku oraz 42/2018 z dnia 31.07.2018 roku informuje, iż rozprawa ws. rozpoznania układu przez Sąd, która miała się odbyć 31.07.2018 roku została odroczona na wniosek Nadzorcy Sądowego. Według Emitenta odroczenie terminu rozprawy nie powinno mieć wpływu na zatwierdzenie układu przez Sąd, gdyż w ocenie Spółki, jej Doradców Restrukturyzacyjnych i Doradców Prawnych zastrzeżenia Wierzycieli przeciwko układowi są bezzasadne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bumech SA
ISIN:PLBMECH00012
NIP:954-00-05-359
EKD: 42.31 roboty związane z budową mostów i tuneli
Adres: ul. Krakowska 191 40-389 Katowice
Telefon:+48 32 7893850
www:www.bumech.pl
Kalendarium raportów
2021-09-15Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
2021-09-15Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BUMECH
2018-06-25 09:12:08
kk
Sutkowski znów mydli oczy. Myśli, że uniknie kary...
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor