Raport.

BUMECH SA W RESTRUKTURYZACJI (43/2018) Układ ratalny z ZUS

Bumech S.A. w restrukturyzacji (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż dnia została zawarta umowa między Emitentem (Dłużnik) a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie (Wierzyciel, ZUS). Zgodnie z umową Wierzyciel rozkłada na 36 miesięcznych rat należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne powstałe przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego (06.12.2017 rok), w części w której nie zostały objęte układem. Zobowiązania Spółki wobec ZUS powstałe od dnia otwarcia postępowania układowego są regulowane na bieżąco.
Zgodnie z podpisaną umową Bumech zobowiązuje się do opłacenia poszczególnych rat należności z tytułu składek ubezpieczeniowych w terminach i wysokości wynikających z ustalonego harmonogramu; zaś ZUS zobowiązuje się do niewszczynania i niewznawiania postępowań egzekucyjnych przez okres obowiązywania umowy w stosunku do należności z tytułu składek objętych umową.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bumech SA
ISIN:PLBMECH00012
NIP:954-00-05-359
EKD: 42.31 roboty związane z budową mostów i tuneli
Adres: ul. Krakowska 191 40-389 Katowice
Telefon:+48 32 7893850
www:www.bumech.pl
Kalendarium raportów
2021-09-15Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
2021-09-15Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BUMECH
2018-06-25 09:12:08
kk
Sutkowski znów mydli oczy. Myśli, że uniknie kary...
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor