Raport.

BUMECH SA W RESTRUKTURYZACJI (41/2018) Postanowienie Sądu w przedmiocie wniosku Kobud SA o ustanowienie Rady Wierzycieli

BUMECH S.A. w restrukturyzacji (dalej: Spółka) informuje, iż dnia 26.07.2018 roku Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił dnia 13.07.2018 roku:
1. Ustanowić Radę Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Kobud SA z siedzibą w Łęcznej;
2. Na członków Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Kobud SA z siedzibą w Łęcznej powołać następujących wierzycieli:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie;
- Skarb Państwa - Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie;
- Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie;
- Bank Zachodni WBK SA z siedzibą we Wrocławiu;
- Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA z siedzibą w Bogdance.
3. Na zastępcę członków Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Kobud SA powołać następujących wierzycieli:
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bumech SA
ISIN:PLBMECH00012
NIP:954-00-05-359
EKD: 42.31 roboty związane z budową mostów i tuneli
Adres: ul. Krakowska 191 40-389 Katowice
Telefon:+48 32 7893850
www:www.bumech.pl
Kalendarium raportów
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
Komentarze o spółce BUMECH
2018-06-25 09:12:08
kk
Sutkowski znów mydli oczy. Myśli, że uniknie kary...
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649