Raport.

BUMECH SA W RESTRUKTURYZACJI (39/2018) Przyjęcie układu przez Wierzycieli

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 04.06.2018 roku, Bumech S.A. w restrukturyzacji (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż dnia 12.07.2018 roku odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli Spółki, którego przedmiotem było głosowanie nad układem.
Sędzia Komisarz zatwierdziła jednolity spis wierzytelności, złożony przez Nadzorcę Sądowego na Zgromadzeniu Wierzycieli. Sędzia Komisarz stwierdziła przyjęcie układu.
Termin rozprawy w celu rozpoznania układu został wyznaczony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy na dzień 31.07.2018 roku.
Jednocześnie Zarząd Emitenta pragnie podziękować Wierzycielom za zaufanie, którym obdarzyli Spółkę, głosując za przyjęciem układu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bumech SA
ISIN:PLBMECH00012
NIP:954-00-05-359
EKD: 42.31 roboty związane z budową mostów i tuneli
Adres: ul. Krakowska 191 40-389 Katowice
Telefon:+48 32 7893850
www:www.bumech.pl
Kalendarium raportów
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
Komentarze o spółce BUMECH
2018-06-25 09:12:08
kk
Sutkowski znów mydli oczy. Myśli, że uniknie kary...
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649