Raport.

BUMECH SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2018) Szacowana strata Emitenta za rok obrotowy 2017

BUMECH S.A. w restrukturyzacji (dalej: Bumech, Spółka, Emitent) informuje, że w wyniku gromadzenia danych finansowych w toku przygotowywania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, Zarząd Emitenta w dniu 08.02.2018 r. oszacował wstępnie stratę Bumech za rok obrotowy 2017 na co najmniej 25 milionów złotych. Na ustalenie szacowanej straty mają wpływ następujące czynniki: aktualizacja wyceny aktywów finansowych na szacowanym poziomie około 19 mln złotych, ujemny wynik finansowy netto za rok obrotowy 2017 w szacowanej wysokości około 5-6 mln złotych oraz potencjalna strata mogąca wyniknąć z aktualizacji wyceny majątku produkcyjnego na skutek planowanych testów na utratę jego wartości.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 23.01.2018 roku Emitent informuje, iż po przeprowadzeniu testów na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych, poinformuje o wysokości ewentualnych odpisów aktualizujących wartość składników ww. aktywów.
Ostateczna wysokość straty Bumech za rok obrotowy 2017 zostanie wskazana w publikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Emitenta, które zostanie uprzednio poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bumech SA
ISIN:PLBMECH00012
NIP:954-00-05-359
EKD: 42.31 roboty związane z budową mostów i tuneli
Adres: ul. Krakowska 191 40-389 Katowice
Telefon:+48 32 7893850
www:www.bumech.pl
Kalendarium raportów
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
Komentarze o spółce BUMECH
2018-06-25 09:12:08
kk
Sutkowski znów mydli oczy. Myśli, że uniknie kary...
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649