Raport.

BUDIMEX SA (58/2018) Zawarcie ugody sądowej pomiędzy Konsorcjum Ferrovial Agroman - Budimex - Estudio Lamela, a PPL w sprawie "Terminal Okęcie"

Zarząd Budimex S.A. w nawiązaniu do raportu nr 36/2008 z dnia 10 lipca 2008 r., raportu nr 20/2009 z dnia 02 marca 2009 r., raportu nr 25/2009 z dnia 30 marca 2009 r. oraz raportu 98/2009 z dnia 29 października 2009 r. informuje, iż dnia 8 sierpnia 2018 r. w związku ze sporem dotyczącym realizacji kontraktu - "Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie - Budowa Terminala Pasażerskiego 2 wraz z infrastrukturą techniczną" ("Kontrakt") toczącym się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej zawarta została ugoda sądowa.
Stronami ugody jest Konsorcjum firm: Ferrovial Agroman S.A. z siedzibą w Madrycie, działająca przez Oddział w Polsce ("Ferrovial"), Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, Estudio Lamela S.L.P. z siedzibą w Madrycie, działająca przez Oddział w Polsce jako powód i pozwany wzajemny oraz Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie ("PPL") jako pozwany i powód wzajemny. Udział Budimex S.A. w Konsorcjum wynosi 40 %.
W opinii Zarządu Budimex S.A. ugoda jest korzystna dla obu Stron sporu i może mieć pozytywny wpływ na wynik finansowy Budimex, co będzie dokładnie oszacowane po końcowym rozliczeniu Kontraktu przez lidera - Ferrovial w trzecim kwartale 2018 r.
Na mocy ugody zapłata przez PPL na rzecz Konsorcjum obejmuje należności wyłącznie z tytułu zrealizowanych robót i dostaw, w tym z tytułu kwot zatrzymanych.
Na mocy ugody Strony zrzekły się wzajemnie wszelkich pozostałych roszczeń objętych ww. postępowaniem przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz zniosły wzajemnie koszty postępowania. Zrzeczenie Konsorcjum nie obejmuje roszczeń o zapłatę przez PPL na rzecz Konsorcjum kwoty wynikającej z ugody.
Zawarcie ww. ugody potwierdza polubowne rozwiązanie przez Strony łączącego Strony Kontraktu oraz zakończenie wszelkich sporów związanych z jego realizacją.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Budimex SA
ISIN:PLBUDMX00013
NIP:526-10-03-187
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: ul. Stawki 40 01-040 Warszawa
Telefon:+48 22 6236000
www:www.budimex.pl
Kalendarium raportów
2021-10-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BUDIMEX
2021-09-25 00-09-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor