Raport.

BUDIMEX SA (56/2018) Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi- wybór oferty

Zarząd Budimeksu informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku Budimex SA otrzymał pismo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi informujące o wyborze oferty konsorcjum Budimex SA - Lider konsorcjum ( 50 %) i Strabag Sp. z o.o. - Partner konsorcjum ( 50 % ) jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A - Odcinek I węzeł "Łódź Lublinek" - węzeł "Łódź Teofilów" Zad. B - Odcinek II węzeł "Łódź Teofilów" (bez węzła) - DK91 w m Słowik w zakresie Część nr 1 zamówienia: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A - Odcinek I węzeł "Łódź Lublinek" - węzeł "Łódź Teofilów"
O tym, że Zamawiający ocenił ofertę konsorcjum najwyżej w postępowaniu przetargowym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 13/2018 z dnia 14 marca 2018 roku.
Wartość kontraktu: 456 748 863, 00 zł netto
Termin rozpoczęcia: od daty zawarcia umowy
Termin zakończenia: 32 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Okres gwarancji jest zróżnicowany dla poszczególnych elementów robót i mieści w przedziale od 5 do 10 lat.
Okres rękojmi: 60 miesięcy
Zaliczka: 5%-10%
Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.
Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.
Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego.
Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Budimex SA
ISIN:PLBUDMX00013
NIP:526-10-03-187
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: ul. Stawki 40 01-040 Warszawa
Telefon:+48 22 6236000
www:www.budimex.pl
Kalendarium raportów
2021-08-13Raport półroczny
2021-10-27Raport za III kwartał
2021-08-13Raport półroczny
2021-10-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BUDIMEX
2021-07-29 05-07-05
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor