Raport.

BUDIMEX SA (11/2018) Podpisanie umowy z Mareckimi Inwestycjami Miejskimi Sp z o.o. i wybór oferty Budimeksu przez tego samego Inwestora

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 7 marca 2018 roku zawarł z Mareckimi Inwestycjami Miejskimi Sp z o.o. umowę na realizację pierwszego etapu Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego obejmującego budowę Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach o wartości 85 744 715 zł netto.
Dane umowy :
Termin rozpoczęcia robót: 7 dni od przekazania placu budowy. Zamawiający ma 21 dni od podpisania umowy na przekazanie placu budowy.
Termin zakończenia robót: 1 lipca 2019 r.
Zaliczka: brak
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Terminy płatności: 21 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wartości kontraktu brutto.
Kary umowne nie odbiegają od standardów rynkowych. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego nie może przekroczyć 15% ceny ofertowej brutto jednakże limit ten nie obejmuje kary za odstąpienie, która może być naliczona odrębnie wysokości 15% ceny ofertowej brutto. Inwestorowi przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną wysokość kar umownych.
W dniu dzisiejszym ten sam inwestor wybrał również ofertę Budimeksu, jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na: "Rozbudowę, przebudowę i remont szkoły podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu "CELKÓW" w Markach przy ul. Szkolnej 9" o wartości 27 229 273 zł netto.
Wartość umowy oraz wybranej oferty przekracza próg 111 446 tys. zł.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Budimex SA
ISIN:PLBUDMX00013
NIP:526-10-03-187
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: ul. Stawki 40 01-040 Warszawa
Telefon:+48 22 6236000
www:www.budimex.pl
Kalendarium raportów
2020-04-28Raport za I kwartał
2020-08-25Raport półroczny
2020-10-28Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BUDIMEX
2020-04-09 03-04-07
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649