Raport.

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (39/2019) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

Nawiązując do Raportu bieżącego nr 06/2016 opublikowanego w dn. 4 lutego 2016 r. oraz do Raportu bieżącego nr 34/2019 opublikowanego w dn. 1 sierpnia 2019 r. Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje, że w okresie od lipca do września 2019 r. osiągnięte zostały następujące wyniki:
- Liczba sprzedanych przez Importera samochodów: 847 szt. (-21% r/r), w tym 509 samochodów marki Land Rover i 338 samochodów marki Jaguar;
- Wolumen sprzedaży zgodnie z wynikami generowanymi w Grupie: 445 szt. (-23% r/r), w tym 277 samochodów marki Land Rover i 168 samochodów marki Jaguar, sprzedanych do dealerów spoza Grupy; 385 szt. (+16% r/r), w tym 222 samochody marki Land Rover i 140 samochodów marki Jaguar, oraz 23 samochody używane innych marek, sprzedane przez dealerów z Grupy do klienta finalnego.
- Wartość samochodów sprzedanych do dealerów spoza Grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z Grupy do klienta finalnego wyniosła 169,5 M PLN (-10% r/r);
Zarząd Emitenta zastrzega, że ze względu na szacunkowy charakter przekazywane dane mogą się różnić się od finalnych wyników prezentowanych w obligatoryjnych raportach okresowych Emitenta.
Nawiązując do Raportu bieżącego nr 30/2019 opublikowanego w dniu 13 czerwca 2019 r.
i warunku dotyczącego sprzedaży 4.370 nowych samochodów w roku fiskalnym 2019/2020, Zarząd Emitenta informuje, że w okresie od 1 lipca 2019 do 30 września 2019 r. czyli w drugim kwartale roku fiskalnego 2019/2020, sprzedaż retail wyniosła 935 sztuk i jest zgodna z założeniami ilościowymi na ten okres. Zdaniem Zarządu Emitenta wykonanie warunku sprzedaży 4.370 sztuk w całym roku fiskalnym jest wyzwaniem. Wpływ na niego mają także czynniki niezależne od Importera takie jak: rozwój rynku, dostępność finansowania, agresywność działań konkurentów, dostępność pojazdów z fabryki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:British Automotive Holding
ISIN:PLMRVPL00016
NIP:526-12-11-046
EKD:41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres:ul. Prosta 32 Warszawa
Telefon:+48 22 5365000
www:www.ba-holding.pl

Kalendarium raportów
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
2020-07-29Raport za I kwartał
Komentarze o spółce British Automotive...
2020-07-10 04-07-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649