Raport.

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (44/2018) Powołanie osoby zarządzającej w British Automotive Holding S.A. na nową kadencję

Na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.
2018 poz. 757), British Automotive Holding S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2018 r. Akcjonariusz Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia osobiste zawarte w § 12 ust. 2 Statutu British Automotive Holding S.A., złożył oświadczenie o powołaniu Pana Mariusza Wojciecha Książek do Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na kolejną dwuletnią kadencję trwającą od dnia 9 sierpnia 2018 roku do dnia 9 sierpnia 2020 roku.
Poniżej Emitent przekazuje informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Mariusza Wojciecha Książek.
Pan Mariusz Wojciech Książek - główny Akcjonariusz British Automotive Holding S.A., ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra.
W 1996 r. Pan Mariusz Książek założył firmę Marvipol Sp. z o.o., specjalizującą się wówczas w działalności usługowej na rzecz innych deweloperów. Od 1998 r. firma prowadziła samodzielną działalność deweloperską, a w 2003 r. biznes grupy Marvipol został rozszerzony o import i sprzedaż samochodów Jaguar i Land Rover. W 2008 r., po przekształceniu w spółkę akcyjną, Marvipol S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W grudniu 2017 r. Pan Mariusz Książek z sukcesem zakończył proces podziału Marvipol S.A. (od chwili podziału działającą pod firmą British Automotive Holding S.A.), w wyniku którego prowadzący działalność deweloperską oddział Marvipol S.A. wydzielony został do spółki Marvipol Development S.A. Od tego czasu Pan Mariusz Książek stoi na czele dwóch holdingów: Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A., zajmującej się importem, sprzedażą i kompleksową obsługą posprzedażową samochodów marek Jaguar, Land Rover i Aston Martin oraz Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A., prowadzącej działalnością deweloperską.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane przez Pana Mariusza Wojciecha Książek stanowiska:
• od 1993 do chwili obecnej - działalność gospodarcza pod nazwą Mariusz Książek MK Consulting;
• od 1996 do 2010 oraz od 2012 do chwili obecnej - Prezes Zarządu British Automotive Holding S.A. (dawniej: Marvipol Sp. z o.o., Marvipol S.A.);
• od 2010 do 2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol S.A.;
• od 2012 do chwili obecnej - Prezes Zarządu British Automotive Polska S.A.;
• od 2014 do chwili obecnej - wspólnik w MK Holding S.à.r.l.;
• od 2014 do chwili obecnej - Prezes Zarządu Książek Holding Sp. z o.o.;
• od 2014 do 2015 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.;
• od 2015 do chwili obecnej - Prezes Zarządu Marvipol Development S.A.;
• od 2018 do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej Synektik S.A.
Pan Mariusz Wojciech Książek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Mariusz Wojciech Książek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Wobec powyższego aktualny skład Zarządu Emitenta jest następujący:
Mariusz Wojciech Książek - Prezes Zarządu,
Arkadiusz Miętkiewicz - Wiceprezes Zarządu,
Arkadiusz Rutkowski - Wiceprezes Zarządu,
Rafał Suchan - Członek Zarządu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:British Automotive Holding
ISIN:PLMRVPL00016
NIP:526-12-11-046
EKD:41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres:ul. Prosta 32 Warszawa
Telefon:+48 22 5365000
www:www.ba-holding.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce British Automotive...
2021-09-24 23-09-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor