Raport.

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (43/2018) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

Nawiązując do Raportu bieżącego nr 06/2016 opublikowanego w dn. 4 lutego 2016 r. Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje, że w lipcu 2018 r. osiągnięte zostały następujące wyniki:
- Liczba sprzedanych przez Importera samochodów: 353 szt. (+67% r/r), w tym 210 samochodów marki Land Rover i 143 samochody marki Jaguar; YTD 2018 1982 szt. (+39% r/r).
- Wolumen sprzedaży zgodnie z wynikami generowanymi w Grupie: 99 szt. (-29% r/r), w tym 55 samochodów marki Land Rover i 44 samochody marki Jaguar, sprzedane do dealerów spoza Grupy; 116 szt. (+40% r/r), w tym 82 samochody marki Land Rover i 34 samochody marki Jaguar, sprzedane przez dealerów z Grupy do klienta finalnego.
- Wartość samochodów sprzedanych do dealerów spoza Grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z Grupy do klienta finalnego wyniosła 50 M PLN (-20% r/r); YTD 392 M PLN (+13% r/r).
Zarząd Emitenta zastrzega, że ze względu na szacunkowy charakter przekazywane dane mogą się różnić się od finalnych wyników prezentowanych w obligatoryjnych raportach okresowych Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:British Automotive Holding
ISIN:PLMRVPL00016
NIP:526-12-11-046
EKD:41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres:ul. Prosta 32 Warszawa
Telefon:+48 22 5365000
www:www.ba-holding.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce British Automotive...
2021-07-29 05-07-02
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor