Raport.

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (42/2018) Wypowiedzenie umowy znaczącej - umowy importerskiej

Zarząd British Automotive Holding S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent] informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2018 roku Zarząd Emitenta powziął informację o wypowiedzeniu wobec British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie [BAP lub Importer], spółki zależnej Emitenta, przez Jaguar Land Rover Limited, umowy importerskiej (Importer and Authorised Repairer Agreement) [Umowa Importerska] zawartej dnia 31 maja 2016 roku, której przedmiotem jest, między innymi, uregulowanie zasad świadczenia przez BAP usług autoryzowanego importera, dystrybutora i autoryzowanej stacji obsługi w Europejskim Obszarze Gospodarczym pojazdów Jaguar i Land Rover.
Zgodnie z treścią wypowiedzenia Umowa Importerska wygaśnie dnia 1 sierpnia 2020 roku.
W przesłanym do Importera dokumencie Jaguar Land Rover Limited oświadcza, iż oczekuje kontynuacji wykonywania przez strony praw i obowiązków wynikających z Umowy Importerskiej w okresie jej wypowiedzenia. Intencją Zarządu Emitenta jest kontynuowanie wykonywania przez Emitenta praw i obowiązków wynikających z Umowy Importerskiej w okresie wypowiedzenia.
Intencją Zarządu Emitenta jest kontynuowanie, przez podmioty zależne, działalności dealerskiej Jaguar Land Rover, zarówno w ramach istniejących salonów Jaguar Land Rover, jak i obiektów przewidzianych do uruchomienia przez Grupę Kapitałową Emitenta zgodnie z planem rozwoju sieci dealerskiej Jaguar Land Rover w Polsce.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:British Automotive Holding
ISIN:PLMRVPL00016
NIP:526-12-11-046
EKD:41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres:ul. Prosta 32 Warszawa
Telefon:+48 22 5365000
www:www.ba-holding.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce British Automotive...
2021-09-24 23-09-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor