Raport.

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (24/2018) Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

Nawiązując do Raportu bieżącego nr 06/2016 opublikowanego w dn. 4 lutego 2016 r. Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje, że w lutym 2018 r. osiągnięte zostały następujące wyniki:
- Liczba sprzedanych przez Importera samochodów - 252 szt. (+16% r/r), w tym 196 samochodów marki Land Rover i 56 samochodów marki Jaguar; YTD 2018 455 szt. (+41% r/r).
- Wolumen sprzedaży zgodnie z wynikami generowanymi w Grupie: 129 szt. (-9% r/r), w tym 102 samochody marki Land Rover i 27 samochodów marki Jaguar, sprzedane do dealerów spoza Grupy; 111 szt. (+76% r/r), w tym 86 samochodów marki Land Rover i 25 samochodów marki Jaguar, sprzedane przez dealerów z Grupy do klienta finalnego.
- Wartość sprzedaży netto samochodów sprzedanych do dealerów spoza Grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z Grupy do klienta finalnego wyniosła 58,1 M PLN (+24% r/r); YTD 96,8 M PLN (+25% r/r).
Zarząd Emitenta zastrzega, że ze względu na szacunkowy charakter przekazywane dane mogą się różnić się od finalnych wyników prezentowanych w obligatoryjnych raportach okresowych Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:British Automotive Holding
ISIN:PLMRVPL00016
NIP:526-12-11-046
EKD:41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres:ul. Prosta 32 Warszawa
Telefon:+48 22 5365000
www:www.ba-holding.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce British Automotive...
2020-02-24 09-02-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649