Raport.

BRASTER SA (25/2018) Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 sierpnia 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2018 roku otrzymał od Akcjonariusza Spółki - Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. działające w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" - propozycje uchwały w pkt 7.1) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER S.A. zwołanego na dzień 8 sierpnia 2018 roku dotyczącej zmiany treści uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018 roku (odbytego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku) w zakresie modyfikacji programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce.
W załączeniu Spółka przekazuje treść żądania wraz z uzasadnieniem przedłożonym przez Akcjonariusza oraz zgłoszony projekt uchwały.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Braster SA
ISIN:PLBRSTR00014
NIP:521-34-96-648
EKD: 32.50 produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
Adres: Szeligi, ul. Cichy Ogród 7 05-850 Ożarów Mazowiecki
Telefon:+48 22 2950350
www:www.braster.eu
Kalendarium raportów
2021-09-27Raport półroczny
2021-11-22Raport za III kwartał
2021-09-27Raport półroczny
2021-11-22Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BRASTER
2021-08-04 21-08-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor