Raport.

BRASTER SA (24/2018) Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w II kwartale 2018 roku oraz o rozszerzeniu sprzedaży o wyrób medyczny "Braster Pro - system profilaktyki raka piersi".

Zarząd Spółki BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta. Według danych otrzymanych z wewnętrznych systemów analitycznych, sprzedaż Spółki w II kwartale 2018 roku osiągnęła 8 Urządzeń i 20 pakietów badań.
Procentowy udział w sprzedaży pakietów badań przedstawia się następująco: 65% sprzedaży stanowił pakiet 6 badań, 20% sprzedaży pakiet 24 badań, 15% sprzedaży pakiet 12 badań.
Dzięki Urządzeniu BRASTER kobiety wykonały do chwili publikacji niniejszej informacji 5 695 badań, z czego 1 329 w samym II kwartale 2018 roku.
Od początku wprowadzenia produktu na rynek do końca II kwartału 2018 roku, Spółka sprzedała łącznie 2 754 Urządzeń i 1 189 abonamentów oraz 1 661 pakietów badań, natomiast z prawa zwrotu skorzystało 12 osób, a apteki łącznie zwróciły 215 Urządzeń.
Słabsze wyniki sprzedażowe w II kwartale 2018 roku były skutkiem podjętej przez Spółkę decyzji o zminimalizowaniu wsparcia marketingowego dla sprzedaży konsumenckiej od 1 kwietnia 2018 roku.
Po analizie wyników sprzedażowych Urządzenia BRASTER i dokonaniu analizy nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z promocją Urządzenia na rynku konsumenckim oraz ponownym zredefiniowaniu rynku przy uwzględnieniu możliwości finansowych Emitenta, Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie dotychczasowego modelu biznesowego. Zakłada on zminimalizowanie wsparcia dla sprzedaży Urządzenia BRASTER w wersji konsumenckiej i rozszerzenie oferowanego portfolio produktowego o wyrób medyczny "Braster Pro - system profilaktyki raka piersi" (dalej: "BRASTER Professional"), który skierowany jest do środowiska medycznego i przeznaczony mi.in. do użycia przez lekarzy w gabinetach lekarskich.
Zdobyte doświadczenie oraz opinie płynące ze środowiska medycznego pokazują duże zainteresowanie Urządzeniem BRASTER Professional zarówno na rynku rodzimym, jak i na rynkach zagranicznych, chociażby w Chinach czy Indiach. Spółka obecnie prowadzi zaawansowane rozmowy z potencjalnymi partnerami. O finalizacji rozmów oraz potencjalnych umowach dystrybucyjnych Spółka poinformuje w stosownym komunikacie.
W związku z powyższym, Spółka w II kwartale 2018 roku prowadziła intensywne prace mające na celu stworzenie nowego wyrobu medycznego dedykowanego lekarzom oraz wprowadzenie tego wyrobu do komercyjnej sprzedaży w Polsce i na świecie. Prace polegały m.in. na dostosowaniu całego systemu telemedycznego do zastosowania profesjonalnego (zmianie uległo np. moje konto, które przeobraziło się w portal dla lekarza), na opracowaniu opakowania na potrzeby nowego produktu, przygotowano również platformę e-learningową, aby lekarze mogli pogłębić swoją wiedzę na temat termografii oraz funkcjonowania całego Systemu BRASTER.
Zgodnie z założonym harmonogramem prace nad BRASTER Professional zakończyły się w czerwcu 2018 roku, pozytywną oceną zgodności przeprowadzoną przy udziale jednostki notyfikowanej TÜV NORD Polska Sp. z o.o. dla wyrobu medycznego "Braster Pro - system profilaktyki raka piersi". Emitent dokonał w dniu 1 sierpnia br. zgłoszenia wyrobu medycznego BRASTER Professional do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów biobójczych (dalej: "Urząd"). Po 14 dniach od dokonania zgłoszenia (przy braku zastrzeżeń Urzędu) Spółka będzie mogła wprowadzić wyrób do obrotu na rynku polskim i europejskim oraz rozpocząć procedurę zgłoszeniową w krajach Unii Europejskiej, w których jest to wymagane oraz na wybranych rynkach zagranicznych.
Planowana sprzedaż wyrobu medycznego "Braster Pro - system profilaktyki raka piersi" realizuje cel strategiczny Spółki na lata 2018-2021 i będzie miała wpływ na sytuację Emitenta w przyszłości.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Braster SA
ISIN:PLBRSTR00014
NIP:521-34-96-648
EKD: 32.50 produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
Adres: Szeligi, ul. Cichy Ogród 7 05-850 Ożarów Mazowiecki
Telefon:+48 22 2950350
www:www.braster.eu
Kalendarium raportów
2021-09-27Raport półroczny
2021-11-22Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BRASTER
2021-09-23 22-09-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor