Raport.

BOWIM SA (32/2018) Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy współpracy z mBank S.A.

Zarząd Spółki Bowim S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 01.08.2018 roku powziął informacje o podpisaniu z dniem 31.07.2018r. aneksu nr 33 do Umowy współpracy z dnia 27.12.2006 roku z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank").
Zgodnie z zapisami aneksu do Umowy współpracy kwota limitu Linii wzrosła z 20.000.000 PLN do 50.000.000 PLN, a do dnia 20 lipca 2021 roku wydłużono okres ważności Linii, będący ostatecznym terminem ważności produktów, w tym także terminem spłaty kredytów. W ramach Linii Emitent może korzystać z produktów bankowych w postaci kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych, akredytyw i krótkoterminowych kredytów obrotowych przeznaczanych na płatności z tytułu akredytyw otwieranych przez Bank.
Na rzecz Banku ustanowiono nowe zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci hipoteki łącznej na nieruchomościach, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr KA1S/00028381/5 oraz KA1S/00094933/3. Warunkiem udostępnienia ww. produktów bankowych jest:
a) doręczenie Bankowi dokumentów potwierdzających złożenie w sądzie i opłacenie wniosku o zmianę wpisu hipoteki;
b) podpisanie aneksu do umowy zastawu
c) podpisanie umowy faktoringu z mFaktoring
d) dostarczenie zestawienia prezentującego wykorzystanie linii w ING
Decyzją Emitenta dotychczasowe łączne finansowanie w ING Banku Śląskim i w Alior Banku w postaci gwarancji bankowych, akredytyw oraz krótkoterminowych kredytów obrotowych na spłaty akredytyw zostaje zastąpione analogicznymi produktami udostępnionymi przez mBank S.A.
Pozostałe istotne warunki Umowy współpracy nie uległy zmianie.
Niniejszy raport ma związek z następującymi raportami Emitenta:
- Raport Bieżący nr 75/2017 z dnia 27.12.2017r.
- Raport Bieżący nr 47/2016 z dnia 09.12.2016r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bowim SA
ISIN:PLBOWM000019
NIP:645-22-44-873
EKD: 24.20 produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
Adres: ul. Niwecka 1E 41-200 Sosnowiec
Telefon:+48 32 3929300
www:www.bowim.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-25Raport za III kwartał
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BOWIM
2021-08-04 21-08-02
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor