Raport.

BORUTA-ZACHEM SA (5/2018) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedziba? w Bydgoszczy ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. informuje o odwołaniu zwołanego na dzień´ 09 marca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZ).
Przyczyna? odwołania jest brak możliwości reprezentowania głównego akcjonariusza na ZWZ w terminie 9 marca 2018 r., co powoduje brak możliwości uzyskania reprezentacji co najmniej 50% kapitału zakładowego. Zgodnie § 8 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli obecni są? na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50 % (pie?c´dziesia?t procent) kapitału zakładowego.
W związku z powyższym, Spółka zwoła raz jeszcze ZWZ, o czym ogłosi w odrębnym komunikacie.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Boruta-Zachem SA
ISIN:PLBRTZM00010
NIP:9532489839
EKD: 20.12 produkcja barwników i pigmentów
Adres: ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 3748240
www:www.boruta-zachem.pl
Komentarze o spółce BORUTA-ZACHEM
2020-04-04 05-04-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649