Raport.

BLUMERANG INVESTORS SA (2/2018) Objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 048 LMB FIZAN

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Blumerang Investors S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 13 marca 2018 r. Spółka otrzymała od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pismo informujące, że w dniu 6 marca 2018 r. zarząd AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonał przydziału na rzecz Spółki 2018 certyfikatów inwestycyjnych serii 048 funduszu: LMB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o łącznej wartości 1.753.460,38 zł, w wyniku czego Spółka przedmiotowe certyfikaty inwestycyjne objęła.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Blumerang Investors SA
ISIN:PLBLMPI00017
NIP:7811809934
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Jasielska 16 A 60-476 Poznań
Telefon:+48 61 6648061
www:www.blumerangpreipo.pl
Komentarze o spółce BLUMERANG INVESTORS
2019-07-18 21-07-36
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649