Raport.

BLOOBER TEAM SA (10/2018) Zawarcie istotnej umowy z Gun Media Holdings Inc.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "Emitent", "Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości zawarcie w dniu 6 marca 2018 r. istotnej umowy ze spółką Gun Media Holdings Inc. z siedzibą w Lexington, Stany Zjednoczone (dalej jako "Wydawca", "Gun Media Holdings"), dotyczącej produkcji i wydania nowej, jeszcze nieanonsowanej gry Emitenta (dalej jako "Gra").
Umowa określa ramy współpracy pomiędzy Spółką a Wydawcą, dotyczącej produkcji, wydania, dystrybucji oraz marketingu Gry na terytorium całego świata. Na mocy umowy Emitent otrzyma od Wydawcy wynagrodzenie typu "advance" po spełnieniu ustalonych kamieni milowych, oraz w postaci tantiem, które będą wypłacane Emitentowi już od pierwszej sprzedanej sztuki Gry. Emitent pozostanie w posiadaniu pełni praw własności intelektualnej do Gry. Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację ze względu na fakt, że zawarcie umowy z Wydawcą, będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki za rok 2018 oraz lata następne.
Spółka Gun Media Holdings jest wydawcą m.in. gry "Friday's 13th", która odniosła sukces wydawniczy na całym świecie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bloober Team SA
ISIN:PLBLOBR00014
NIP:676-238-58-17
EKD: 62.10 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Cystersów 9 31-553 Kraków
Telefon:+48 12 3538555
www:www.blooberteam.com
Komentarze o spółce BLOOBER TEAM
2019-07-15 17:52:15
jd
mmm
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649