Raport.

BLOOBER TEAM SA (9/2018) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Bloober Team S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 6 marca 2018 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
1.Piotr Babieno- 200.000 akcji, na które przypada 200.000 głosów, stanowiły 23,56% głosów na NWZA, oraz stanowią 11,32% w ogólnej liczbie głosów;
2. Piotr Bielatowicz - 50.020 akcji, na które przypada 50.020 głosów, stanowiły 5,89% głosów na NWZA, oraz stanowią 2,83% w ogólnej liczbie głosów;
3. MetLife TFI S.A. (łącznie ze wszystkich funduszy) - 140.703 akcji, na które przypada 140.703 głosów, stanowiły 16,58% głosów na NWZA, oraz stanowią 7,96% w ogólnej liczbie głosów
4.TFI PZU S.A. (łącznie ze wszystkich funduszy) - 148.145 akcji, na które przypada 148.145 głosów, stanowiły 17,45% głosów na NWZA, oraz stanowią 8,38% w ogólnej liczbie głosów
5. TRIGON TFI S.A. (łącznie ze wszystkich funduszy) - 164.035 akcji, na które przypada 164.035 głosów, stanowiły 19,32% głosów na NWZA, oraz stanowią 9,28% w ogólnej liczbie głosów;

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bloober Team SA
ISIN:PLBLOBR00014
NIP:676-238-58-17
EKD: 62.10 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Cystersów 9 31-553 Kraków
Telefon:+48 12 3538555
www:www.blooberteam.com
Komentarze o spółce BLOOBER TEAM
2019-07-15 17:52:15
jd
mmm
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649