Raport.

BLACK POINT SA (6/2018) Wstępne wyniki finansowe BLACK POINT S.A. za III kwartał 2018 r.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd BLACK POINT S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za III kwartał roku obrotowego 2018, tj. za okres 01.07.2018 - 30.09.2018 r.:

Dane jednostkowe:

Przychody: 5,57 mln PLN, wobec 6, 33 mln PLN w ubiegłym roku,
EBITDA: 0,65 mln PLN, wobec 0,11 mln PLN w ubiegłym roku,
EBIT: 0,32 mln PLN, wobec - 0,25 mln PLN w ubiegłym roku,
Zysk netto: 0,25mln PLN, wobec - 0,29mln PLN w ubiegłym roku.

Dane skonsolidowane:

Przychody: 11,38mln PLN, wobec 12, 08 mln PLN w ubiegłym roku,
EBITDA: 0,84 mln PLN wobec - 0,11 mln PLN w ubiegłym roku,
EBIT: 0,45 mln PLN wobec - 0,51 mln PLN w ubiegłym roku,
Zysk netto: 0,39 mln PLN wobec -0,60 mln PLN w ubiegłym roku.
Poprawa wyników działalności Spółki Black Point S.A. wypracowanych w III kwartale 2018 r. jest efektem wprowadzanych optymalizacji i restrukturyzacji.
Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za trzeci kwartał roku bieżącego. Publikacja raportu przewidziana jest na 14 listopada 2018 roku.
Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego osiągniętych przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Black Point SA
ISIN:PLBLKPT00018
NIP:8980013954
EKD: 26.8 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
Adres: ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce
Telefon:+48 71 3386800
www:www.blackpoint.pl
Komentarze o spółce BLACK POINT
2019-04-20 14-04-30
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649