Raport.

BLACK PEARL SA (21/2017) Nabycie udziałów

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Black Pearl S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent dokonał nabycia łącznie 14.999 (czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów InterFarm Med sp. z o.o z siedzibą w Pruszczu Gdańskim w ramach transakcji wymiany akcji serii G Emitenta na udziały tejże spółki. Po dokonaniu nabycia przedmiotowych udziałów Emitent posiada udziały reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego InterFarm Med sp. z o.o.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Black Pearl SA
ISIN:PLBLKPC00014
NIP:7010211009
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: Pl. Wolnica 13 lok. 10 31-060 Kraków
Telefon:+48 22 6199877
www:www.blackpearlcapital.pl
Komentarze o spółce BLACK PEARL
2019-05-20 18-05-09
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649