Raport.

BIZTECH KONSULTING SA (3/2018) Uchwała Zarządu o dojściu do skutku emisji akcji serii G i przydziale akcji.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że emisja 5.833.333 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych w ramach oferty publicznej na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zmiany statutu, doszła do skutku. Należycie zostało subskrybowanych i opłaconych 5.833.333 akcji zwykłych na okaziciela serii G. W związku z czym Zarząd Spółki na podstawie uchwały z dnia 7 marca 2018 r. dokonał ich przydziału. Akcje zostały przydzielone 139 podmiotom.. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane wyniosła 0,11 zł (jedenaście groszy).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:BizTech Konsulting SA
ISIN:PLBZTKN00013
NIP:5262756894
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: Wolność 3A 01-018 Warszawa
Telefon:+48 22 1001000
www:www.biztech.pl
Komentarze o spółce BIZTECH KONSULTING
2020-04-09 04-04-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649