Raport.

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (10/2018) Przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego.

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie ( dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku ( Rozporządzenie "MAR") oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE, informuje, że w związku z uchwałą nr 1/06/2018 Rady Nadzorczej z dnia 5 czerwca 2018 r., stwierdzającą ziszczenie się warunku dotyczącego przyznania pierwszej transzy warrantów subskrypcyjnych serii A za Pierwszy Rok Realizacji Programu Motywacyjnego, oznaczonych jako A1, według założeń określonych w uchwale nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu Emitenta oraz kluczowych pracowników, Emitent w dniu 2 sierpnia 2018 roku przydzielił 18.146 Warrantów Subskrypcyjnych serii A1, z czego:

1) 3.886 Warrantów Subskrypcyjnych zostało przydzielonych Panu Mirosławowi Koszanemu - Prezesowi Zarządu,
2) 3.886 Warrantów Subskrypcyjnych zostało przydzielonych Panu Romanowi Wąsikiewiczowi - Członkowi Zarządu.

Pozostała liczba Warrantów Subskrypcyjnych serii A oznaczonych jako A1 tj. 10.374 została przydzielona w dniu 2 sierpnia 2018 r., Kluczowym Pracownikom Emitenta - Uczestnikom Programu Motywacyjnego.

Jeden Warrant Subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji na okaziciela serii J, o których mowa w uchwale nr 19 Walnego Zgromadzenia Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warranty subskrypcyjne objęte zostały nieodpłatnie. Cena emisyjna akcji serii J, które będą obejmowane w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych wynosi 1 zł.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Biuro Inwestycji Kapitałowych SA
ISIN:PLBIKPT00014
NIP:6761109914
EKD: 41.10 realizacja projektów budowalnych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Albatrosów 2 30-716 Kraków
Telefon:+48 12 6518280
www:www.bik.com.pl
Kalendarium raportów
2021-11-23Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BIURO INWESTYCJI K...
2021-09-23 22-09-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor