Raport.

BIT EVIL SA (16/2018) Podpisanie listu intencyjnego z one2tribe sp. z o.o

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Bit Evil S.A. ("Emitent", "Spółka") nawiązując do raportu ESPI nr 3/2018 z dnia 22 marca 2018 roku informuje o podpisaniu w dniu 3 sierpnia 2018 roku listu intencyjnego ze spółką one2tribe sp. z o.o. ("one2tribe"), który potwierdza wolę dalszego prowadzenia negocjacji dotyczących uzgodnienia zasad wzajemnej współpracy stron w obszarze programów lojalnościowych.
one2tribe jest spółką z kilkunastoletnim doświadczeniem na polskim rynku IT, oferującą głównie rozwiązania do motywowania pracowników.
Zgodnie z treścią listu intencyjnego, współpraca stron ma dotyczyć wzajemnego wykorzystania wiedzy i technologii, której efektem ma być rozwój i podnoszenie efektywności biznesowej projektów Spółki: platformy EraCoin i Brand Sabbath.
W ramach współpracy one2tribe dostarczy Spółce wsparcie w obszarze logistyki i dystrybucji nagród do uczestników programu lojalnościowego (aktualnie z rozwiązania tego korzysta już ponad 30.000 użytkowników, a wzrost obrotów w obszarze dystrybucji nagród one2tribe wyniósł około 200% r/d/r). Strony będą także współpracować w obszarze wykorzystania płatności opartych o technologię blockchain (dostarczaną przez Emitenta) w platformie motywacyjnej one2tribe.
Współpraca z one2tribe umożliwi rozszerzenie zasięgu rozwiązań Spółki na obszar marketingu i programów lojalnościowych, czyli na obszar motywowania klienta. Celem długoterminowym współpracy jest wykorzystanie kryptowaluty do nagradzania zarówno pracowników, jak i klientów.
Intencją stron jest zawarcie umowy określającej zasady współpracy nie później niż do dnia 1 października 2018 roku. Po zakończeniu negocjacji Emitent przekaże informację o ich rezultacie w formie raportu bieżącego.
Strony rozpoczęły współpracę dzięki wspólnej inicjatywie Microsoft sp. z o.o. - "ZOFIA - Store of the future", łączącej nowoczesne rozwiązania w obszarze handlu detalicznego, w oparciu o technologie Microsoft.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bit Evil SA
ISIN:PLBTEVL00019
NIP:5223041323
EKD: NULL NULL
Adres: ul. Adama Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa
Telefon:+48 607170176
www:www.bitevil.com
Komentarze o spółce BIT EVIL
2018-01-26 20:22:40
Janosik
Sukces
2018-01-31 20:00:10
Nikos
Scam gdzie oni laduja hajs sciemniacze
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor