Raport.

BIT EVIL SA (5/2017) Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy ramowej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd BitEvil S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 6 października 2017 roku Emitent rozpoczął negocjacje zmierzające do zawarcia umowy współpracy ze spółką CWA S.A. w zakresie wykorzystania kryptowaluty eracoin w projekcie platformy transakcyjnej budowanej przez spółkę CWA S.A.
Za pośrednictwem platformy planowane jest świadczenie usług polegających na płatnościach anonimowych oraz obsłudze kryptowalut (w tym przyjmowanie płatności oraz ich wymianę).
Harmonogram prac zakłada uruchomienie platformy w wersji testowej w grudniu 2017 roku.
Celem negocjacji prowadzonych przez strony jest określenie możliwości oraz zasad, warunków i parametrów finansowych ewentualnej współpracy. Zawarcie umowy będzie uzależnione od satysfakcjonujących wyników negocjacji.
O zawarciu prawnie wiążącej umowy lub o zakończeniu negocjacji dotyczących umowy w inny sposób Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania dotyczą rozwoju kluczowego produktu Spółki, realizacji strategii globalizacji świadczonych usług, a co za tym idzie będą miały wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta, wpisują się również w strategię rozwoju Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bit Evil SA
ISIN:PLBTEVL00019
NIP:5223041323
EKD: NULL NULL
Adres: ul. Adama Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa
Telefon:+48 607170176
www:www.bitevil.com
Komentarze o spółce BIT EVIL
2018-01-26 20:22:40
Janosik
Sukces
2018-01-31 20:00:10
Nikos
Scam gdzie oni laduja hajs sciemniacze
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649