Raport.

BIOTON SA (23/2018) Otrzymanie odpisu pozwu o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bioton S.A. z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na transakcję zbycia SciGen Ltd

Zarząd Bioton S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał z Sądu Okręgowego XVI Wydział Gospodarczy w Warszawie ("Sąd") odpis pozwu złożonego przez AIS Investment 2 sp. z o.o. w Warszawie ("Powód") przeciwko Emitentowi o uchylenie uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na transakcję zbycia SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze oraz określenia podstawowych warunków dla transakcji podjętej w dniu 11 czerwca 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (por. raport bieżący nr 12/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.).
Emitent nie zgadza się z zarzutami pozwu i będzie wnosił o jego oddalenie.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bioton SA
ISIN:PLBIOTN00029
NIP:521-008-25-73
EKD: 24.41 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
Adres: ul. Starościńska 5 02-516 Warszawa
Telefon:+48 22 7214000
www:www.bioton.pl
Kalendarium raportów
2021-10-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BIOTON
2021-09-21 07-09-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor