Raport.

BIOMAXIMA SA (13/2017) Informacja o podpisaniu umów kredytowych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że w dniu 8 listopada 2017 r. podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy kredytowe związane z finansowaniem inwestycji.
1. Umowa o przejęciu kredytów inwestycyjnych z Alior Banku na kwotę 957.539,46 zł dotyczących inwestycji z lat 2009-2011 z terminem spłaty do 31.12.2020 r.
2. Umowa o kredyt inwestycyjny związany z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego w kwocie 3.960,501,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w transzach ze środków dotacji w wysokości 2.294.000,00 zł, w pozostałej części w wysokości 1.666.501,00 zł w ratach miesięcznych do 30.09.2025 r. Okres karencji w spłacie rat kredytowych do dnia 30.10.2018 r.
3. Umowa o kredyt inwestycyjny związany z budową zakładu produkcyjnego oraz zakupem środków trwałych stanowiących wyposażenie zakładu w kwocie 7.334.457,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w transzach ze środków dotacji w wysokości 2.999.639,00 zł, w pozostałej części w wysokości 4.334.818,00 zł w ratach miesięcznych do 30.11.2025 r. Okres karencji w spłacie rat kredytowych do dnia 30.01.2019 r.
4. Umowa o kredyt odnawialny na sfinansowanie podatku VAT związanego z realizowanymi przez BioMaxima inwestycjami w kwocie 1.500.000,00 zł. Każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje jego odnowienie o kwotę spłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania w okresie kredytowania do kwoty limitu kredytowego. Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać ostatecznej spłaty kredytu do dnia 31.08.2019 roku. Spłata kredytu następować będzie ze środków zwracanego podatku VAT przez Urząd Skarbowy związanego z realizowanymi przez Kredytobiorcę inwestycjami finansowanymi ze środków kredytów inwestycyjnych.
Z tytułu realizowanych inwestycji, po ich zakończeniu zadłużenie długoterminowe Spółki związane z wymienionymi w punkcie 2 i 3 kredytami inwestycyjnymi wzrośnie o kwotę 6.001.319,00 zł.
Zarząd BioMaxima informuje, że wynegocjował warunki kredytowe z BGK, które są zdecydowanie korzystniejsze od warunków zaproponowanych przez kilka innych banków.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:BioMaxima SA
ISIN:PLBIOMX00015
NIP:946-23-60-625
EKD: 20.59 produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Vetterów 5 20-277 Lublin
Telefon:+48 81 4408371
www:www.biomaxima.com
Komentarze o spółce BIOMAXIMA
2019-05-24 02-05-34
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649