Raport.

BIOMAXIMA SA (15/2018) Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że otrzymał od pana Łukasza Urbana zawiadomienie, które stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  l.p. Nazwa pozycji Dane 1 Dane 2
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko

  Łukasz U rban

  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Prezes Zarządu
  b)
  Pierwotne
  powiadomienie/zmiana Pierwotne powiadomienie
  3
  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub
  monitorującego aukcje
  a) nazwa BioMaxima S.A.
  b) LEI 2594007GAALFMXP4YB89
  4
  Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju
  instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym
  przeprowadzono transakcje
  a)
  Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu Kod
  identyfikacyjny
  Akcje zwykłe na okaziciela PLBIOMX00015

  b) Rodzaj transakcji
  nabycie

  c) cena i wolumen
  cena wolumen
  3,86 PLN 300
  d)
  Informacje zbiorcze — Łączny
  wolumen — Cena 3,86 PLN 300
  e) data transakcji
  201 8-10-10; 12:00

  f) miejsce transakcji XNCO


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Biomax SA
ISIN:PLBOMAX00012
NIP:5833102810
EKD: 21.10 produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
Adres: Al. Zwycięstwa 96/9 81-451 Gdynia
Telefon:+48 58 7463926
www:www.biomaxsa.pl
Komentarze o spółce BIOMAX
2019-05-20 18-05-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649