Raport.

BIOERG SA (3/2018) Raport roczny Spólki Bioerg S.A. za 2017 rok.

Zarząd Spółki Bioerg S.A. przekazuje raport roczny Spółki za 2017 rok wraz z załącznikami.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik

  WYBRANE DANE FINANSOWE W PRZELICZENIU NA EURO
  Kursy 2017-12-31 2016-12-31
  Bilans 4,4240
  4,2615
  01.01.2017
  -
  31.12.2017 01.01.2016
  -
  31.12.2016
  Rachunek zysków i strat 4,3757
  4,1848
  Pozycja
  PLN EUR
  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
  Aktywa razem 13 175,5 13 250,7 2 978,2 3 109,4
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 114,3 151,4 25,8 35,5
  Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0
  Zobowiązania krótkoterminowe 111,7 145,4 25,2 34,1
  Kapitał własny 13 061,2 13 099,3 2 952,4 3 073,9
  Kapitał zakładowy 10 168,5 10 168,5 2 298,5 2 386,1
  Pozycja
  PLN EUR
  01.01. -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.12.2016
  01.01. -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.12.2016
  Przychody ze sprzedaży 0,0 610,4 0,0 145,9
  Koszty działalności operacyjnej 57,4 617,4 13,1 147,5
  Zysk/(Strata) ze sprzedaży - 57,4 -7,0 -13,1 -1,7
  Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej - 57,6 220,8 -13,2 52,8
  Zysk/(Strata) brutto - 35,7 232,9 -8,2 55,7
  Zysk/(Strata) netto - 38,1 174,3 -8,7 41,7
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  operacyjnej -
  110,4 101,6 -25,2 24,3
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 134,6 -3 321,2 -30,8 -793,6
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 25,8 3 425,9 5,9 818,7
  Przepływy pieniężne netto razem - 219,2 206,3 -50,1 49,3
  Liczba akcji w tys. sztuk 101 684,5 101 684,5 101 684,5 101 684,5
  Zysk/strata na akcję 0,0 0,0 0,0 0,0  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 8

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 9

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bioerg SA
ISIN:PLBIORG00019
NIP:629-23-82-022
EKD: 22.22 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Bekasów 74 02-803 Warszawa
Telefon:+48 32 2622222
www:www.bioerg.pl
Komentarze o spółce BIOERG
2019-03-24 03-03-38
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649