Raport.

BETACOM SA (33/2018) Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd spółki Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent", "Kredytobiorca") podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 lipca 2018r. został zawarty z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. aneks do umowy z dnia 23 marca 2005r. o kredyt w rachunku bieżącym i gwarancje z limitem 7 mln zł. Umowa określa, że w ramach limitu dostępne jest: 7 mln zł na gwarancje, 4 mln zł kredytu w rachunku bieżącym.
Umowa została zawarta na okres do 31 października 2019r.
Okres ważności wnioskowanych gwarancji:
• do łącznej kwoty 7 000 tys. zł może trwać maksymalnie 12 miesięcy i nie może wykraczać poza 31 października 2020r.,
• do łącznej kwoty 4 000 tys. zł może trwać maksymalnie 36 miesięcy i nie może wykraczać poza 31 października 2022r.,
• do łącznej kwoty 3 000 tys. zł może trwać maksymalnie 48 miesięcy i nie może wykraczać poza 31 października 2023r.
Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M + marża banku.
Emitent podaje niniejsze informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w ocenie Emitenta mają istotne znaczenie dla jego działalności.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Betacom SA
ISIN:PLBTCOM00016
NIP:527-10-22-097
EKD: 72.20 działalność w zakresie oprogramowania
Adres: ul. Połczyńska 31A 01-377 Warszawa
Telefon:+48 22 5339888
www:www.betacom.com.pl
Kalendarium raportów
2021-07-30Raport za I kwartał
2021-11-30Raport półroczny
2021-07-30Raport za I kwartał
2021-11-30Raport półroczny
Komentarze o spółce BETACOM
2021-07-29 04-07-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor