Raport.

BETACOM SA (9/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Betacom SA

Działając na podstawie postanowień §5 ust. 1 pkt 21 oraz §27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Zarząd spółki Betacom S.A. ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 5 marca 2018 roku Pan Artur Binkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 5 marca 2018 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Betacom SA
ISIN:PLBTCOM00016
NIP:527-10-22-097
EKD: 72.20 działalność w zakresie oprogramowania
Adres: ul. Połczyńska 31A 01-377 Warszawa
Telefon:+48 22 5339888
www:www.betacom.com.pl
Kalendarium raportów
2020-02-28Raport za III kwartał
2020-06-19Raport roczny
2020-07-31Raport za I kwartał
2020-11-30Raport półroczny
Komentarze o spółce BETACOM
2020-02-24 10-02-05
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649