Raport.

BEST SA (2/2021) Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie czt

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej w zakresie portfeli wierzytelności nabywanych przez Grupę Kapitałową BEST S.A., wprowadzonej raportem bieżącym numer 38/2015 z dnia 7 lipca 2015 r., zmienionej raportem bieżącym numer 69/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. oraz raportem bieżącym numer 15/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. (Polityki), Zarząd BEST S.A. (Emitent, Spółka) informuje o wartościach w zakresie portfeli wierzytelności w okresie czterech kwartałów 2020 r. oraz samym czwartym kwartale 2020 r. wraz z danymi porównawczymi.
Tabelę z informacjami w zakresie portfeli wierzytelności Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna i ostateczna informacja nt. wyników Spółki oraz Grupy Kapitałowej BEST S.A. osiągniętych w 2020 r. zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie rocznym, którego termin publikacji zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Portfele wierzytelności IV kwartały 20 20
  (mln zł)
  IV kwartały 201 9
  (mln zł)
  Zmiana IV kwartał 20 20
  (mln zł)
  IV kwartał 201 9
  (mln zł)
  Zmiana

  Wartość nominalna nabytych portfeli 75,3 342,2 (78)% 53,3 111,0 (52)%

  Koszt nabycia nowych portfeli 10,1 30,8 (67)% 7,5 12,2 (39)%

  Spłaty z posiadanych portfeli, w tym: 365,4 299,1 22% 93,6 82,3 14%
  należne Grupie Kapitałowej BEST 328,3 263,0 25% 83,9 73,0 15%
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Best SA
ISIN:PLBEST000010
NIP:585-00-11-412
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Adres: ul. Łużycka 8A 81-537 Gdynia
Telefon:+48 58 7699299
www:www.best.com.pl
Kalendarium raportów
2021-05-28Raport za I kwartał
2021-09-15Raport półroczny
2021-11-10Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BEST
2021-04-12 23-04-09
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor