Raport.

BEST SA (33/2018) Informacja o odwołaniu ofert publicznych oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że na podstawie art. 49 ust. 1b. pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) podjął decyzję o odwołaniu dalszych ofert publicznych obligacji Emitenta (Obligacje), które mogłyby zostać wyemitowane w ramach ustanowionego przez Emitenta programu emisji obligacji do kwoty 350.000.000 PLN, na podstawie sporządzonego przez Emitenta prospektu emisyjnego podstawowego z dnia 25 października 2017 r. oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.
W związku z powyższym w dniu dzisiejszym Emitent opublikował na swojej stronie internetowej (www.best.com.pl) informację o odwołaniu dalszych ofert publicznych obligacji Emitenta (Obligacje) będących przedmiotem sporządzonego przez Emitenta prospektu emisyjnego podstawowego z dnia 25 października 2017 r. oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Best SA
ISIN:PLBEST000010
NIP:585-00-11-412
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Adres: ul. Łużycka 8A 81-537 Gdynia
Telefon:+48 58 7699299
www:www.best.com.pl
Kalendarium raportów
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-11Raport półroczny
2019-11-27Raport za III kwartał
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-11Raport półroczny
Komentarze o spółce BEST
2019-05-20 05-05-24
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649