Raport.

BEST SA (11/2018) Podsumowanie oferty obligacji serii T2 - uzupełnienie informacji.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 23 lutego 2018 r., Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka) informuje, że łączne koszty emisji obligacji serii T2 (Obligacje) wyniosły 761 tys. złotych, w tym:
1. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 624 tys. złotych,
2. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 50 tys. złotych,
3. koszty promocji oferty - 87 tys. złotych.
Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą obligacji. Koszty wspólne dla całego programu emisji obligacji zostały zakwalifikowane do kosztów emisji Obligacji proporcjonalnie do wartości tej emisji, przy założeniu zrealizowania całego programu na łączną kwotę 350 mln złotych. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację wyniósł 2,54 zł.
Koszty emisji będą obciążać wynik finansowy Spółki. Pozycje kosztów bezpośrednio związanych z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu zobowiązania finansowego. Będą one odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie trwania tej serii Obligacji z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
Emisja Obligacji nastąpiła w ramach prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Best SA
ISIN:PLBEST000010
NIP:585-00-11-412
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Adres: ul. Łużycka 8A 81-537 Gdynia
Telefon:+48 58 7699299
www:www.best.com.pl
Kalendarium raportów
2020-05-15Raport za I kwartał
2020-09-16Raport półroczny
2020-11-13Raport za III kwartał
2020-04-30Raport roczny
Komentarze o spółce BEST
2020-04-09 02-04-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649