Raport.

BEST SA (10/2018) Rejestracja obligacji serii T2 w KDPW

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 6 marca 2018 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zawarł z Emitentem umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 300.000 sztuk obligacji serii T2 (Obligacje), każda o wartości nominalnej 100 PLN. Obligacje zostaną zarejestrowane z dniem 9 marca 2018 r. pod kodem ISIN PLBEST000309.
Emisja Obligacji nastąpiła w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 r. prospektu emisyjnego podstawowego, a także w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji opublikowane w dniu 30 stycznia 2018 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Best SA
ISIN:PLBEST000010
NIP:585-00-11-412
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Adres: ul. Łużycka 8A 81-537 Gdynia
Telefon:+48 58 7699299
www:www.best.com.pl
Kalendarium raportów
2020-05-15Raport za I kwartał
2020-09-16Raport półroczny
2020-11-13Raport za III kwartał
2020-04-30Raport roczny
Komentarze o spółce BEST
2020-04-04 03-04-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649