Raport.

BEST SA (8/2018) Zmiana terminu przydziału obligacji serii T2

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) podaje do wiadomości publicznej Komunikat Aktualizujący nr 3 z dnia 23 lutego 2018 roku do prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego w dniu 25 października 2017 roku (Prospekt Emisyjny Podstawowy) oraz do ostatecznych warunków emisji obligacji serii T2 (Ostateczne Warunki) opublikowanych w dniu 30 stycznia 2018 roku. Publikacja Komunikatu jest następstwem podjęcia przez Emitenta decyzji o zmianie terminu przydziału Obligacji, który nastąpi w dniu 23 lutego 2018 r. Pierwotny termin przydziału Obligacji, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami, zmienionymi Komunikatem Aktualizującym nr 1 z dnia 16 lutego 2018 r. wyznaczony był na dzień 28 lutego 2018 r. Decyzja Emitenta spowodowana jest zakończeniem w dniu 22 lutego 2018 r. przyjmowania zapisów na Obligacje w następstwie wystąpienia w dniu 21 lutego 2018 r. Dnia Przekroczenia Zapisów w rozumieniu Ostatecznych Warunków i skrócenia okresu przyjmowania zapisów na Obligacje. Prospekt, Ostateczne Warunki oraz komunikaty aktualizujące dostępne są na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl.
Komunikat Aktualizujący nr 3 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3
  z dnia 23 lutego 2018 r.
  do prospektu emisyjnego pods tawowego zatwierdzonego w dniu 25 października 2017 r. oraz Ostatecz nych Warunków
  emisji obligacji serii T2 opublikowanych w dniu 30 stycznia 2018 r. (Ostateczne Warunki)
  Emitent informuje , iż następuje zmiana terminu przydziału Obligacji serii T2 wskazanego w Ostatecznych Warunkach , zmienionego
  Komunikatem Aktualizującym nr 1 z dnia 16 lutego 2018 r. , z dnia 28 lutego 2018 r. na dzień 23 lutego 2018 r.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Best SA
ISIN:PLBEST000010
NIP:585-00-11-412
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Adres: ul. Łużycka 8A 81-537 Gdynia
Telefon:+48 58 7699299
www:www.best.com.pl
gpwlink:best.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-03-25Raport roczny
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-11Raport półroczny
2019-11-27Raport za III kwartał
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-11Raport półroczny
2019-04-15Raport roczny
Komentarze o spółce BEST
2019-03-25 20-03-10
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649