Raport.

BEST SA (1/2018) Informacja o łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., wysokości wydatków poniesionych na nabycie tychże wierzytelności, spłatach z tychże wierzytelności oraz wartości godziwej portf

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej w zakresie portfeli wierzytelności nabywanych przez Grupę BEST, wprowadzonej raportem bieżącym numer 38/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. i zmienionej raportem bieżącym numer 69/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. (Polityki), Zarząd BEST S.A. (Emitent, Spółka), informuje o wartościach w zakresie portfeli wierzytelności w całym 2017 roku i samym czwartym kwartale 2017 roku wraz z danymi porównawczymi. Tabelę z informacjami w zakresie portfeli wierzytelności Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna i ostateczna informacja nt. wyników Spółki oraz Grupy Emitenta osiągniętych w okresie 2017 roku zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie rocznym, którego termin publikacji zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej do 31.01.2018 r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Portfele wierzytelności 2017
  (mln zł)
  201 6
  (mln zł)
  Zmiana IV kwartał 2017
  (mln zł)
  IV kwartał 201 6
  (mln zł)
  Zmiana
  Wartość nominalna nabytych portfeli, w tym: 2 647,2 2 269,1 17% 978,7 1 231,1 (20) %
  należne Grupie BEST 2 647,2 2 269,1 17% 978,7 1 231,1 (20)%
  Koszt nabycia nowych portfeli, w tym: 300,8 258,3 16% 100,7 119,8 (16)%
  należne Grupie BEST 300,8 258,3 16% 100,7 119,8 (16)%
  Spłaty z posiadanych portfeli, w tym: 281,6 228,2 23% 72,0 59,1 22%
  należne Grupie BEST 238,3 180,0 32% 61,9 47,3 31%
  Stan na 31 XII 2017
  (mln zł)
  Stan na 31 XII 2016
  (mln zł)
  Zmiana
  Wartość godziwa posiadanych portfeli, w tym: 1 078,5 831,3 30%
  należne Grupie BEST 979,4 721,2 36%  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Best SA
ISIN:PLBEST000010
NIP:585-00-11-412
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Adres: ul. Łużycka 8A 81-537 Gdynia
Telefon:+48 58 7699299
www:www.best.com.pl
gpwlink:best.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-03-25Raport roczny
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-11Raport półroczny
2019-11-27Raport za III kwartał
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-11Raport półroczny
2019-04-15Raport roczny
Komentarze o spółce BEST
2019-03-25 21-03-31
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649