Raport.

BEST SA (93/2017) Zawarcie przez spółkę zależną od BEST S.A. umów nabycia portfeli wierzytelności we Włoszech

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 89/2017 z dnia 18.12.2017 r. informuje, że w dniu dzisiejszym BEST Capital Italy S.r.l z siedzibą w Mediolanie (BEST Capital Italy) - spółka zależna od Emitenta - zawarła 17 umów nabycia portfeli wierzytelności (Portfel) od podmiotów należących do grupy bankowej ICCREA (Zbywca), o łącznej wartości nominalnej 128 mln EUR i z dniem dzisiejszym nastąpiło przejście portfela ze Zbywcy na BEST Capital Italy. Cena została ustalona na warunkach rynkowych. Pozostałe warunki umowy są typowe dla tego typu umów i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Best SA
ISIN:PLBEST000010
NIP:585-00-11-412
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Adres: ul. Łużycka 8A 81-537 Gdynia
Telefon:+48 58 7699299
www:www.best.com.pl
Kalendarium raportów
2020-03-31Raport roczny
2020-05-15Raport za I kwartał
2020-09-16Raport półroczny
2020-11-13Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BEST
2020-02-25 21-02-51
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649