Raport.

BERLING SA (7/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Zarząd Berling S.A. informuje, iż w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2020 r. wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:
1. DAO sp. z o.o. 10 770 000 głosów, co stanowi 61,37% kapitału zakładowego i stanowiło 92,33% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" 838 989 głosów, co stanowi 4,78% kapitału zakładowego i stanowiło 7,19% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Berling SA
ISIN:PLBRLNG00015
NIP:5220059742
EKD: 28.25 produkcja przemysłowych urzadzeń chłodniczych i wentylacyjnych
Adres: Al. Krakowska 80a 05-552 Stefanowo
Telefon:+48 22 7278497
www:www.berling.pl
Kalendarium raportów
2021-11-23Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BERLING
2021-09-16 17-09-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor