Raport.

BENEFIT SYSTEMS SA (72/2018) Podpisanie umowy z Pocztą Polską S.A.

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o podpisaniu przez Emitenta w dniu 12 września 2018 r. umowy z Pocztą Polską S.A.- działającą w imieniu własnym oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ("Umowa") na okres 26 miesięcy od dnia 10 listopada 2018 r.. Przedmiotem Umowy jest zapewnienie dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Poczty Polskiej S.A. oraz pracowników Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej i ich rodzin oraz osób towarzyszących.
Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego. Maksymalne wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Umowy wynosi 51.105.600,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów 105 tysięcy 600 złotych) brutto.
W pozostałym zakresie Umowa zawiera postanowienia typowe dla tego rodzaju umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Benefit Systems SA
ISIN:PLBNFTS00018
NIP:836-16-76-510
EKD: 82.90 działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Fredry 6 00-097 Warszawa
Telefon:+48 22 5313000
www:www.benefitsystems.pl
Kalendarium raportów
2019-03-28Raport roczny
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-08-22Raport półroczny
2019-11-07Raport za III kwartał
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-08-22Raport półroczny
2019-04-04Raport roczny
Komentarze o spółce BENEFIT SYSTEMS
2018-08-21 11:16:59
barburant
W jaki sposób będzie zarządzany ten majatek ? czy ma nastapić sprzedaż ?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649