Raport.

BENEFIT SYSTEMS SA (51/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu 75.200 akcji serii D na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała uchwałę nr 1165/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 września 2017 r., zgodnie z którą Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić i wprowadzić z dniem 4 października 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 75.200 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBNFTS00018", pod warunkiem dokonania ich rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 4 października 2017 r.
W/w uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Emisja akcji serii D wprowadzonych i dopuszczonych do obrotu giełdowego na podstawie w/w uchwały została przeprowadzona zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016, określonymi w uchwałach Walnego Zgromadzenia Spółki, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 26/2012 z dnia 31.05.2012 r., nr 19/2014 z dnia 25.06.2014 r. oraz nr 27/2015 z dnia 12.06.2015 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Benefit Systems SA
ISIN:PLBNFTS00018
NIP:836-16-76-510
EKD: 82.90 działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Fredry 6 00-097 Warszawa
Telefon:+48 22 5313000
www:www.benefitsystems.pl
Kalendarium raportów
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-08-22Raport półroczny
2019-11-07Raport za III kwartał
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-08-22Raport półroczny
Komentarze o spółce BENEFIT SYSTEMS
2018-08-21 11:16:59
barburant
W jaki sposób będzie zarządzany ten majatek ? czy ma nastapić sprzedaż ?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649